Od dzisiaj można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o kandydatach do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026. Ze względu na ograniczoną liczbę informatorów są one do wglądu w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu. Będą także wyłożone na każdej części Walnego Zgromadzenia, które potrwa od 9 maja do 6 czerwca. Z sylwetkami 47 kandydatów można zapoznać się także w najnowszym numerze Gazety Ratajskiej, który został dostarczony do skrzynek pocztowych mieszkańców. Wersja elektroniczna informatora oraz kwietniowego numeru Gazety Ratajskiej znajdują się poniżej.

Informator o kandydatach do Rady Nadzorczej
Kwietniowy numer Gazety Ratajskiej z sylwetkami kandydatów do Rady Nadzorczej