Uprzejmie informujemy, że Zarząd Dróg Miejskich organizuje konsultacje społeczne dotyczące wielowariantowej koncepcji rozbudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z rozbudową skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną i ul. Bobrzańską.

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie dwuwariantowa koncepcja tej inwestycji. W miejscu istniejącego wiaduktu łączącego osiedla Żegrze i Chartowo planuje się powstanie nowej, rozbudowanej konstrukcji, przebudowanie skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z Wiatraczną i Bobrzańską położonych po obu stronach.

Szczegółowy zakres prac w ramach powyższej inwestycji wraz z materiałami graficznymi opublikowany zostanie na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich 4 stycznia 2018 r. Od 4 do 18 stycznia br. każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić uwagi i propozycje zmian w zaprezentowanej koncepcji. Komentarze , sugestie i pytania można przesłać do ZDM-u pocztą elektroniczną na adres: kurlandzka@zdm.poznan.pl lub tradycyjną, kierując pismo do siedziby ZDM-u przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowane zostało również spotkanie z mieszkańcami, w szczególności osiedli Żegrze i Chartowo, które odbędzie się 11 stycznia o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 64 na os. orła Białego 120.