Zgodnie z Zarządzeniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu nr 3/2020 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zmian w organizacji pracy w Spółdzielni w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 16 marca 2020 r.:

1. W siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu będą działać do odwołania wyłącznie Punkty Obsługi Mieszkańców, prowadzone przez pracowników wyposażonych w środki ochrony osobistej. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. punkty będą jedynymi miejscami służącymi do pozostawiania korespondencji. Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów.

2. Obsługa mieszkańców i klientów będzie prowadzona telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej do odwołania. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl i na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.

3. Kasy w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządzie zostaną zamknięte do odwołania. Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

4. Gospodarze domów wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) na bieżąco będą przeprowadzać dezynfekcję klamek do drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych, przycisków domofonowych oraz przycisków w windach.

5. Prace przeprowadzane przez konserwatorów w mieszkaniach zostaną ograniczone do minimum. Wykonywane będą wyłącznie prace konieczne i awaryjne.

6. Prace remontowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych zostaną wstrzymane. Wykonywane będą wyłącznie prace niezbędne i awaryjne.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu apeluje, aby wstrzymać się od załatwiania osobiście spraw w jednostkach Spółdzielni i pozostanie w mieszkaniach.