W marcu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, a także inne spółdzielnie mieszkaniowe w całej Polsce zbierały podpisy pod protestem przeciwko propozycjom zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze przedstawionymi przez ugrupowanie Kukiz ’15. SM „Osiedle Młodych” zebrała ponad 10 tys. podpisów. To świetny wynik, za który serdecznie dziękujemy członkom oraz mieszkańcom.

„…Projekt kwestionowanej przez nas – członków i mieszkańców Spółdzielni – nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy Prawo spółdzielcze został przygotowany w nieprzemyślany i chaotyczny sposób. Już po lekturze pierwszych proponowanych zapisów widać, że jej autorzy nie znają realiów funkcjonowania oraz warunków organizacyjno–prawnych zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi. Proponowane przepisy wpłyną negatywnie na jakość i sprawność zarządzania, a co gorsza spowodują wzrost związanych z tym kosztów. Kosztów, które ostatecznie będą musieli pokryć członkowie i mieszkańcy spółdzielni. Na skutek proponowanych zapisów spółdzielnie mieszkaniowe odgórnie mogą zostać zlikwidowane z powodu obowiązkowego tworzenia wspólnot mieszkaniowych – i to bez jakiejkolwiek możliwości wyboru przez mieszkańców oraz członków spółdzielni. Proponowane zapisy spowodują także osłabienie kondycji finansowej spółdzielni mieszkaniowych, spowolnienie w podejmowaniu wszelkich decyzji lub nawet brak realizacji przez zarządy spółdzielni wniosków mieszkańców. W konsekwencji pogorszy się zdecydowanie poziom obsługi członków i mieszkańców oraz zmniejszone zostaną możliwości remontowe i inwestycyjne spółdzielni mieszkaniowych.” – tak brzmiało zakończenie protestu przygotowanego przez Spółdzielnię będące podsumowaniem kwestionowanych zapisów, przysłowiową kropką nad „i” sprzeciwu, natomiast z całą jego treścią każdy członek oraz mieszkaniec mógł zapoznać się w Zarządzie Spółdzielni, Kierownictwach Osiedli oraz Domach Kultury.

Spółdzielni zależało na tym, aby podpisy były składane świadomie, po zapoznaniu się z dokumentami i materiałami na ten temat. Z tego powodu zrezygnowaliśmy ze zbiórki podpisów przez gospodarzy domów, by mieszkańcy mogli dobrowolnie podjąć decyzję. Bardzo dziękujemy mieszkańcom i członkom, którzy pokazali zaangażowaną postawę, informując przez to jak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu.