Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” uprzejmie informuje, iż od 1 lipca 2019 r. nastąpi zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Nowa stawka będzie wynosić 14,00 zł od jednego mieszkańca za odpady zbierane selektywnie (obecna to 12 zł).

Treść komunikatu ZM „GOAP” wraz z uzasadnieniem zmiany stawek jest dostępna tutaj.

***

Przypominamy, iż SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w imieniu mieszkańców deklaruje selektywne gromadzenie odpadów. W związku z tym zwracamy się do mieszkańców Rataj, Chartowa i Żegrza z uprzejmą prośbą o poprawne segregowanie odpadów. Niedostosowanie się do zasad określonych przez ZM „GOAP” grozi podwyższeniem opłat do 30 zł za jednego mieszkańca (taka stawka obowiązuje za odpady zbierane nieselektywnie).