Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że od 1 maja 2024 r. zmianie ulegną opłaty za doręczanie korespondencji za pomocą poczty.

Zgodnie z § 13 pkt. 14 Statutu Spółdzielni oraz Aneksem nr 2 do Uchwały nr 26/2014 Zarządu Spółdzielni, w przypadku gdy doręczenie korespondencji następuje za pośrednictwem poczty, a nie przez gospodarzy domów, na podstawie odrębnego, pisemnego oświadczenia osoby zainteresowanej, osoba ta zobowiązana jest do pokrycia opłat z tego tytułu w wysokości (w ramach opłat za używanie lokalu mieszkalnego):

  • 6,00 zł brutto miesięcznie, gdy doręczenie następuje na wskazany adres na terenie Polski;
  • 12,00 zł brutto miesięcznie, gdy doręczenie następuje na wskazany adres na poza terytorium Polski.

Jednocześnie informujemy, że w zakładce Dokumenty dostępny jest nowy wzór Wniosku o zmianę adresu do korespondencji.