Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” podjął uchwałę o zmianie od 1 stycznia 2021 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosiła 25 zł od osoby.

W związku z tym przypominamy o konieczności selektywnego zbierania odpadów, ponieważ w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich segregacji, ZM GOAP może wydać decyzję o podwyższeniu opłaty do 50 zł od osoby.