W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  z dniem 9 września 2017 roku, z mocy prawa, wygasło członkostwo Pani Anny Staniszewskiej jako tzw. członka oczekującego oraz jednocześnie wygasł jej mandat członka Rady Nadzorczej. Od tego dnia Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Młodych” w Poznaniu działa w składzie 19-osobowym.