W związku z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.:

1. W siedzibach Kierownictw Osiedli w godz. 7:00-17:00 (pon., czw.), 7:00-15:00 (wt., śr., pt.) będą działać Punkty Obsługi Mieszkańców, służące do kontaktu mieszkańców z Kierownictwami Osiedli oraz do pozostawiania przez nich korespondencji. Ponadto w Kierownictwach Osiedli będą ustawione skrzynki podawcze w celu pozostawienia korespondencji w ww. godzinach.

2. W siedzibie Zarządu Spółdzielni w godzinach przyjmowania interesantów, obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii, będą działać 3 Punkty Obsługi Mieszkańców:

 • dla osób chcących załatwić sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym → obsługa w pok. nr 10 (parter);
 • dla osób chcących załatwić sprawy w pozostałych działach merytorycznych → obsługa w pok. nr 3 (parter)
 • kancelaria Spółdzielni → obsługa w pok. nr 18 (parter).

Przy wejściu do Zarządu dodatkowo będzie ustawiona skrzynka podawcza do pozostawiania korespondencji w godz. 7:00-17:00 (pon.), 7:00-15:00 (wt.-pt.).

3. Ponadto obsługa mieszkańców i klientów prowadzona będzie telefonicznie, mailowo i za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.

4. Kasy w siedzibach Zarządu i Kierownictw Osiedli zostaną otwarte w dniach i godzinach obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii z wyjątkiem kasy w Kierownictwie Osiedla Orła Białego, gdzie będą obowiązywały zmienione godziny otwarcia. Terminy funkcjonowania spółdzielczych kas zostaną zawarte w komunikacie wywieszonym na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych i zamieszczonym na stronie internetowej Spółdzielni (patrz → poniżej). Zarząd rekomenduje, aby wpłat dokonywać za pomocą przelewów internetowych.

5. Zarząd rekomenduje stosowanie zasad sanitarnych w jednostkach Spółdzielni polegających na utrzymywaniu dystansu, zasłanianiu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu


Uprzejmie informujemy, że kasy w jednostkach Spółdzielni od 1 kwietnia 2022 r. będą czynne w następujących godzinach:

 • w siedzibie Zarządu Spółdzielni: pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (10:00-14:00) / 10. i 28. dnia miesiąca kasa czynna od 11:00 do 14:30;
 • w Kierownictwie Osiedla Piastowskiego: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-14:00); wt., pt. (9:00-12:00); śr. (9:00-13:00); czw. (9:00-14:00);
 • w Kierownictwie Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (9:00-14:00);
 • w Kierownictwie Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon.-śr., pt. (9:00-14:00), czw. (10:00-16:00);
 • w Kierownictwie Osiedli Lecha i Czecha: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon.-śr., pt. (8:00-13:00), czw. (9:00-16:00);
 • w Kierownictwie Osiedla Tysiąclecia: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon.-śr. (9:00-14:00), czw. (10:00-16:00), pt. (9:00-13:00);
 • w Kierownictwie Osiedla Orła Białego (ZMIANA DOTYCHCZASOWYCH GODZIN OTWARCIA): od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (8:00-12:00);
 • w Kierownictwie Osiedla Rusa: od 10. do 17. dnia każdego miesiąca – pon. (10:00-16:00), wt.-pt. (9:00-14:00).

Obsługa mieszkańców będzie odbywać się pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności.

Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu