W sierpniu 2021 r. na terenie przy ul. Wagi jego właściciel – spółka PKP, wprowadziła płatny parking, co w efekcie uniemożliwiło bezpłatne parkowanie na ok. 140 miejscach postojowych. Powyższa decyzja spowodowała, że mieszkańcy tamtejszych wspólnot poszukując darmowych miejsc parkingowych, zaczęli parkować samochody na terenach SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. W konsekwencji doszło do ograniczenia liczby miejsc postojowych dla mieszkańców wieżowców o numerach 11, 12 i 13 na os. Rusa. Po przeanalizowaniu rozwiązań prawnych oraz technicznych, Zarząd, Kierownictwo i Rada Osiedla Rusa podjęli decyzję, dzięki której w najbliższym czasie dojdzie do rozwiązania ww. problemu.

Kierownictwo Osiedla Rusa o planach postawienia parkometrów przez PKP przy ul. Wagi nie zostało poinformowane. Mieszkańcy Spółdzielni od momentu wprowadzenia płatnego parkingu na sąsiednim terenie, wielokrotnie zgłaszali problemy ze znalezieniem miejsc postojowych i parkowaniem przez kierowców w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

W związku z powyższym w kwietniu 2022 r. Kierownictwo Osiedla Rusa rozpoczęło prace na parkingach w pobliżu budynków na os. Rusa 11, 12 i 13, zmierzające do poprawy dostępności  miejsc dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych Spółdzielni.

Osobami upoważnionymi do bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych będą wyłącznie właściciele mieszkań ww. budynków oraz najemcy tamtejszych lokali użytkowych na podstawie identyfikatorów wydawanych przez Spółdzielnię.

W ciągu dwóch najbliższych tygodni za pośrednictwem odrębnego pisma, Kierownictwo Osiedla Rusa poinformuje mieszkańców i najemców lokali użytkowych ww. budynków o szczegółach pobrania identyfikatora i warunkach użytkowania parkingu.