Kierownictwo Osiedla Piastowskiego kilka tygodni temu rozpoczęło remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Kórnickiej 26 i ul. św. Rocha 2, 4, 6. Jest to inwestycja realizowana we współpracy z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, który prowadzi z kolei prace mające na celu wykonanie nowej nawierzchni parkingu przy tamtejszej przychodni. Remont całego terenu potrwa ok. 2 miesiące.