W związku z pandemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 11 maja 2020 r.:

 1. W siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu w godzinach urzędowania obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii będą działać Punkty Obsługi Mieszkańców. W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich ww. Punkty oraz skrzynki podawcze ustawione przy wejściach do jednostek Spółdzielni będą jedynymi miejscami służącymi do pozostawiania korespondencji. Pozostałe biura/pomieszczenia będą wyłączone z obsługi mieszkańców i klientów
  (Patrz pkt. 3).
 2. Obsługa mieszkańców i klientów będzie prowadzona telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej w godzinach urzędowania jednostek Spółdzielni obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach mieszkalnych.
 3. Kasy w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządzie zostaną otwarte wyłącznie w dniach od 11 do 15 maja br. Po upływie ww. terminu wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych.

Ponadto Zarząd Spółdzielni przypomina, że:

 1. Gospodarze domów zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) i na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję klamek drzwi wejściowych budynków mieszkalnych, przycisków domofonowych oraz przycisków w windach.
 2. Korespondencja dostarczana dotychczas do mieszkań przez gospodarzy domów, obecnie jest doręczana do euroskrzynek na listy.
 3. Prace przeprowadzane przez konserwatorów w mieszkaniach zostały ograniczone do minimum. Wykonywane są wyłącznie prace konieczne i awaryjne.
 4. Prace remontowe przeprowadzane przez firmy zewnętrzne w mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych zostały wstrzymane. Wykonywane są wyłącznie prace niezbędne i awaryjne.
 5. Domy Kultury i podlegające im placówki kulturalne pozostają zamknięte.
 6. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i ogólnodostępne boiska sportowe pozostają zamknięte.