W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wejściem Miasta Poznania do tzw. strefy czerwonej oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu podjął następujące decyzje obowiązujące od dnia 19 października 2020 r.:

  1. W siedzibie Zarządu Spółdzielni i Kierownictwach Osiedli do odwołania zostaną zamknięte Punkty Obsługi Mieszkańców. Korespondencje będzie można pozostawiać wyłącznie w skrzynkach podawczych ustawionych przy wejściach do jednostek Spółdzielni w godzinach urzędowania obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii.
  2. W siedzibie Zarządu Spółdzielni i Kierownictwach Osiedli do odwołania zostaną zamknięte kasy. Wpłat należy dokonywać za pomocą przelewów internetowych, w placówkach pocztowych lub bankowych – AKTUALIZACJA! Zapoznaj się z komunikatem o czasowym otwarciu kas na stronie głównej Spółdzielni.
  3. Obsługa mieszkańców i klientów prowadzona będzie wyłącznie telefonicznie, mailowo i za pomocą poczty tradycyjnej do odwołania od pon. do pt. w godzinach urzędowania obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii. Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni – osiedlemlodych.pl i na klatkach schodowych budynków mieszkalnych.
  4. Prace przeprowadzane przez konserwatorów Spółdzielni i firmy zewnętrzne w mieszkaniach będą ograniczone do minimum. Wykonywane będą wyłącznie prace niezbędne i awaryjne.

Przypominamy, że w przestrzeniach wspólnych budynków mieszkalnych oraz w windach obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa.