W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który dzięki Wam ukończył 27 lat, pragniemy przekazać serdeczne podziękowania za współpracę w kończącym się 2019 roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 życzymy wszystkim działaczom i pracownikom Waszej Spółdzielni, a także ogółowi jej członków – pomyślności i satysfakcjonujących osiągnięć w życiu zawodowym i osobistym.

Jesteśmy przekonani, że dalsza nasza współpraca i integracja sprzyjać będą tworzeniu warunków do dalszej realizacji naszego głównego celu jakim jest zapewnienie członkom optymalnych warunków mieszkaniowych.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Rada Nadzorcza i Zarząd Związku