Drodzy Mieszkańcy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazujemy najserdeczniejsze życzenia od Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP:

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, który dzięki Wam ukończył 26 lat, pragniemy przekazać serdeczne podziękowania za współpracę w kończącym się 2018 roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2019 życzymy wszystkim działaczom i pracownikom Waszej Spółdzielni, a także ogółowi jej członków – pomyślności i satysfakcjonujących osiągnięć w życiu zawodowym i osobistym. Jesteśmy przekonani, że dalsza nasza współpraca i integracja sprzyjać będą tworzeniu warunków do dalszej realizacji naszego głównego celu jakim jest zapewnienie członkom optymalnych warunków mieszkaniowych.

W jedności nasza siła.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Rada Nadzorcza i Zarząd Związku

Życzenia podpisali Jerzy Jankowski – Prezes Zarządu i Tomasz Jórdeczka – Przewodniczący Rady Nadzorczej