Działania Kierownictwa Osiedli:

Czerwiec to kolejny miesiąc prac remontowych i konserwacyjnych na osiedlach. Zostało wykonane pierwsze przejście w ramach corocznego przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach na os. Oświecenia i os. Powstań Narodowych. Dobiegają końca prace związane z wymianą instalacji gazowej, pionów kanalizacyjnych oraz zimnej i ciepłej wody w budynkach na os. Oświecenia 47-52 oraz os. Powstań Narodowych 56-61. Za kilka tygodni zakończą się podobne prace na os. Jagiellońskim 99-105. W ostatnich dniach zakończyliśmy wymianę ogrodzenia placu zabaw przed budynkiem na os. Oświecenia 104-112. Odnawiane są też ławki i inne elementy małej architektury, jak np. altana śmietnikowa. Odrobinę wytchnienia można znaleźć na ławeczkach wokół fontanny działającej przy pasażu na os. Jagiellońskim.

W czerwcu br. firma konserwująca zieleń skosiła trawę na os. Oświecenia. Było to ostatnie osiedle, gdzie jeszcze w tym sezonie nie koszono trawy. Ze względu na długotrwały brak opadów deszczu i wysokie temperatury podjęto decyzje o podlewaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów.

W budynkach na osiedlach: Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych w czerwcu zostały umyte okna na klatkach schodowych i korytarzach przy mieszkaniach.

Działania Rady Osiedla:

19 czerwca br. na posiedzeniu Rady Osiedli oficjalnie został pożegnany Członek Rady Nadzorczej – Bogdan Zastawny, który reprezentował mieszkańców os. Oświecenia w latach 2014-2017, 2017- 2023 pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Technicznej.

Na spotkaniu ponadto omówiono przebieg Walnego Zgromadzenia.

Poruszono temat dotyczący prawidłowego oznakowania osiedli. Niestety nadal Kierownictwo i Rada boryka się z nieprzepisowym parkowaniem samochodów oraz brakiem możliwości egzekwowania tego przez Straż Miejską.

Ponadto rozmawiano o sprawach bieżących osiedli dotyczących między innymi konserwacji zieleni oraz remontów, które będą przeprowadzane po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu.

Dorota Głuch – Kierownik Osiedli poinformowała o:

  • rozpoczęciu konserwacji i naprawy instalacji domofonowych w lokalach użytkowych dla 19 abonamentów oraz w budynkach mieszkalnych – 5 503 abonamentów na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia i Powstań Narodowych;
  • odpowiedzi na pismo wystosowane do ZDM-u, w którym jednostka budżetowa Miasta Poznania zadeklarowała, że drogi miejskie, w których są znaczne ubytki, zostaną naprawione do 21 czerwca br.;
  • rozpoczęciu remontu wiaty śmietnikowej na os. Jagiellońskim 7.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych ustalono na 10 lipca br.