Działania Kierownictwa Osiedla Orła Białego:

W czerwcu Kierownictwo Osiedla Orła Białego zakończyło montaż urządzeń na placu zabaw przy os. Orła Białego 62. Wymieniono główny zestaw wykonany z elementów drewnianych na zestaw stalowy, malowany proszkowo o większej wytrzymałości na warunki atmosferyczne. Dołożono również karuzelę oraz huśtawkę ważkę.

W wejściach nr: 67, 68 oraz 69 kontynuowano remont klatek schodowych według uzgodnionej wcześniej aranżacji.

W budynku Orła Białego 47-71 rozpoczęto roboty związane z wykonaniem zmiany zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania, które mają ułatwić obsługę instalacji c.o. w miesiącach zimowych.

Kierownictwo jest w trakcie przygotowania dźwigu na os. Orła Białego 109 do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. W wejściu na os. Orła Białego 116 windę przekazano do użytku mieszkańców 19.06.2023 r. Przekazanie do użytku mieszkańców windy w wejściu 109 zaplanowane jest na dzień 4.07.2023 r.

Wyłoniony w przetargu wykonawca prac instalacyjnych rozpoczął prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku na os. Orła Białego 75.

W czerwcu trwały prace związane z rozbudową miejsc przeznaczonych do składowania gabarytów przy wejściach 28, 44, 46, 47, 62, 71 oraz 78, które realizowane są z myślą o wygrodzeniu i estetycznym uporządkowaniu składanych przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych. Zmiana organizacji wygrodzeń pozwoliła również na wygospodarowanie dodatkowych 3 miejsc postojowych w okolicach budynków Orła Białego 74, 75, 76, 77.

W czerwcu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie:

  • 5-letnich przeglądów elektrycznych,
  • remontu balkonów na os. Orła Białego 106-119, wejście 119.

Działania Rady Osiedla Orła Białego:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 19 czerwca 2023 r.

Na spotkaniu Kierownik Osiedla – Agnieszka Soćko poinformowała radnych o działalności w zakresie prac realizowanych na osiedlu Orła Białego.

Członkowie Rady Osiedla pozytywnie zaopiniowali rozbiórkę dwóch bramek oraz ogrodzenia na boisku za ryneczkiem.

1 czerwca zebrała się Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, która omówiła realizację planu remontu nieruchomości w roku 2023 r. Sprawdzono wykonanie malowania klatki schodowej na Orła Białego 67 i 68 oraz sposób wykonania wygrodzeń pod składowanie gabarytów dla Orła Białego 18. Komisja jednogłośnie zaakceptowała wniosek najemcy lokalu użytkowego na os. Orła Białego 71A, Bento Sushi, dotyczący zorganizowania ogródka letniego na terenie zielonym przed lokalem.

Ponadto 26 czerwca obradowała Komisja Porządku i Bezpieczeństwa, która zajęła się tematami czystości w okolicach zatok kontenerowych, oraz wraków samochodów pojazdów pozostawionych na osiedlu.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 4 lipca 2023 r.