Marzec na osiedlu Orła Białego

W marcu w budynku na os. Orła Białego 6-28 wznowiono wykonywanie remontu dobudówek od klatki 11. Planowana jest realizacja remontu aż do klatki 19. Praca podzielona będzie na 2 etapy.

Dokonano wyboru wykonawcy dla przetargu związanego z dostawą i montażem wodomierzy w budynkach na os. Orła Białego 3, 4, 43, 44 i 46 oraz dla zadania  związanego z wymianą wind na os. Orła Białego 12, 17, 25, 53 i 54. Rozpoczęta została procedura przetargowa na roboty związane z wymianą okien w mieszkaniach, malowaniem klatek schodowych w wejściach 70 i 71 i  parterów w budynku os. Orła Białego 78-86. Jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy dla naprawy balkonów na  Orła Białego 74 pion (1-121, 5-125, 6-126), 75 pion (1-121, 5-125, 6-126, 7-127, 8-128) oraz wykonania instalacji hydrantowej w budynku Orła Białego 76 i 77.

Na os. Orła Białego 3 i 4 zakończono usuwanie krat świetlików wraz uzupełnieniem opaski i montażem wpustów odpowietrzających. Rozwiązanie to jest kontynuacją prac termomodernizacyjnych podnoszących estetykę budynków.

Rozpoczęto prace brukarskie wzdłuż budynku os. Orła Białego 106-119.

Wykonano wydzielenie wiat na gabaryty (ogrodzenie wraz z kostką brukową) przy altanach śmietnikowych wzdłuż budynku os. Orła Białego 89-101 i 106-119 oraz uzupełniono ogrodzenia w innych lokalizacjach na osiedlu.

W marcu kontynuowana była konserwacja urządzeń na placach zabaw. Będzie ona trwać do końca kwietnia.

W zakresie prac konserwacyjnych zieleni kontynuowano przycinanie drzew i krzewów, celem zapewnienia optymalnego wzrostu. Kontynuowane były także prace związane z wywozem odpadów organicznych i prace porządkowe po zimie.

Posiedzenia Rady Osiedla Orła Białego odbyły się 11 marca i 25 marca 2024 r.

Radni wysłuchali informacji Kierownik Osiedla Agnieszki Soćko o podjętych działaniach w bieżącym miesiącu, oraz podjęli dyskusję w tematach bieżących.

Omówiono problematykę związaną z dostępnością miejsc parkingowych w zasobach SMOM w kontekście planowanej ankiety dotyczącej zasad wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania.

Ponadto radni przygotowali Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za rok 2023 i  Sprawozdania z działalności Komisji Problemowych za rok 2023 oraz zaprezentowali Plany pracy na rok 2024 – w ramach działań Rady Osiedla oraz szczegółowo w zakresie każdej z Komisji Problemowych.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się 4 marca, kolejny planowany jest 8 kwietnia.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 8 kwietnia 2024 r.