Działania Kierownictwa Osiedla:

W czerwcu na osiedlu Tysiąclecia trwały prace związane z naprawą i wymianą chodników wewnątrz osiedla. Wykonano chodniki wzdłuż budynku 16-25 oraz przy DK Jubilat.

Trwają prace dotyczące poprawy wentylacji w wybranych pionach budynków oraz prace dotyczące odnowienia i malowania ławek.

Rozpoczęto prace dotyczące termomodernizacji 3 lokali użytkowych położonych na os. Tysiąclecia 3-14.

W czerwcu rozstrzygnięto przetarg dotyczący wymiany 20 szt. zaworów gazowych oraz wykonania okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów wentylacyjnych.

Działania Rady Osiedla:

Na posiedzeniu, które odbyło się 5 czerwca radni odczytali pismo mieszkańca osiedla Tysiąclecia dotyczące hałasów z dyskoteki przy ulicy Wiankowej 3. Radni po dyskusji ustalili, że spotkają się z mieszkańcem na posiedzeniu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Ponowni poruszono temat parkowania samochodów osobowych oraz autokarów na os. Tysiąclecia.

Radni poinformowali Kierownictwo o konieczności przycięcia krzewów, które rosną blisko wyjazdów i utrudniają widoczność.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia wyznaczono na wrzesień 2023 r., dokładny termin zostanie określony w sierpniu na Prezydium Rady Osiedla.