Kwiecień 2024 na osiedlu Tysiąclecia

W kwietniu na terenie os. Tysiąclecia kontynuowano prace porządkowe na terenach zielonych: przycinanie drzew i krzewów, pielenie i okopywanie rabat bylinowych.

Na prośbę i z udziałem członków Rady Osiedla Tysiąclecia odbyła się akcja „Wiosenne porządki”, gdzie wraz z mieszkańcami posprzątany został lasek pomiędzy Osiedlem Tysiąclecia, a ulicą Abp. Baraniaka.

W ramach programu „Kejter też poznaniak” os. Tysiąclecia otrzymało z Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania 10 tablic informujących, by mieszkańcy posiadający psy, zwracali uwagę na obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Tablice rozmieszczono na terenach zielonych osiedla.

Na os. Tysiąclecia w kwietniu zakończyły się prace termomodernizacyjne – ocieplenie ściany szczytowej budynku nr. 14,  oraz pojedynczych pionów balkonowych nr 5 i 8. Oprócz tego przy osiedlu trwają prace udrażniania kanalizacji deszczowej przez firmę AQuaNET.

W kwietniu rozstrzygnięto przetarg, w którym wybrano firmę do wymiany okien w blokach.

Pod koniec kwietnia w budynku na os. Tysiąclecia nr 71 wymieniono zawory podpionowe gazu oraz dodatkowo (nieodpłatnie) na wniosek Kierownictwa Osiedla, wymieniony został przez firmę PSG główny zawór gazu na przyłączu budynku.

Dla mieszkańców bloków na os. Tysiąclecia 71 oraz 72 w kwietniu rozpoczęła się budowa zadaszenia altany śmietnikowej – w tym czasie kontenery dla odpadów są wystawione i zabezpieczone przed altaną.

W kwietniu poprzez dostarczone dla mieszkańców os.Tysiąclecia ankiety, odbyło się głosowanie za wyborem wariantu Spółdzielczej Strefy Parkowania. Mieszkańcy w skali całej Spółdzielni opowiedzieli się w większości za wariantem nr 3.

8 kwietnia odbyło się zebranie Rady Osiedla Tysiąclecia, a 18 kwietnia odbyło się zebranie Komisji Rewizyjnej Osiedla Tysiąclecia, na której omawiano sprawy dotyczące zadłużeń czynszowych, remontów, awarii, parkingów (SSP), oraz zbliżającego się Walnego Zgromadzenia.

Październik na osiedlu Tysiąclecia

Działania Kierownictwa Osiedla:

Główne prace przeprowadzone na terenie osiedla Tysiąclecia w październiku 2023r.:

  • trwają prace przy docieplaniu przejść pod blokiem 3-14. Prace te mają na celu poprawę właściwości termoizolacyjnych budynku, a w szczególności lokali znajdujących się w przejściu i nad nim – zakończenie prac listopad br.;
  • kontynuowane są docieplenia lokali użytkowych w budynku 3-14 – zakończenie prac listopad br.

Kierownictwo Osiedla informuje, że 20.10.2023 r. oraz 23.10.2023 r. w Domu Kultury „Jubilat” na os. Tysiąclecia 30 odbyły się spotkania z mieszkańcami w celu omówienia strefy płatnego parkowania oraz planowanych remontów na osiedlu w 2024 r.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

W październiku wykonano ostatnie koszenie trawników oraz przystąpiono do renowacji terenów zielonych na os. Tysiąclecia.

Działania Rady Osiedla:

9 października br. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia. Na posiedzeniu radni poruszali tematy związane z funkcjonowaniem osiedla. Ponownie poruszono temat parkowania samochodów osobowych oraz autokarów na os. Tysiąclecia. Omawiano też bieżące problemy społeczne i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla ustalono na 13 listopada br.