Działania Kierownictwa Osiedla:

Na terenie os. Tysiąclecia w grudniu 2023 r. wykonano prace pielęgnacyjne polegające na grabieniu pozostałych liści wraz z ich wywozem (pozostawiono dwa miejsca, które stworzyły enklawę dla drobnych zwierząt takich jak np. jeże). Usunięto uschnięte drzewka iglaste przy budynkach na os. Tysiąclecia 71-72, oraz z terenu zielonego przy siłowni zlokalizowanej (od strony balkonów) na Tysiąclecia 45, a na ich miejsce posadzono nowe świerki.

Z początkiem grudnia Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia rozpoczęło współpracę z firmą Solid Security, o czym mieszkańcy zostali poinformowani komunikatami w których podano numer telefonu zgłoszeniowego, w razie pojawienia się potrzeby interwencji patrolu.

W grudniu Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia wskazało prace, które będą wykonywane z funduszu remontowego mienia:

  • naprawa i konserwacja placów zabaw
  • malowanie znaków poziomych
  • usuwanie uszkodzeń w nawierzchniach dróg, parkingów
  • remont chodników
  • tworzenie nowych miejsc postojowych
  • wymiana stolarki okiennej w lokalach usługowych

Działania Rady Osiedla:

4 grudnia 2024 roku odbyło się zebranie Rady Osiedla Tysiąclecia, na którym Rada Osiedla podjęła uchwałę związaną z planami finansowymi na rok 2024.