Obecnie trwa wycinka drzew i krzewów na ratajskich osiedlach. Uspokajamy mieszkańców SM „Osiedle Młodych”, że nie jest ona spowodowana nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. W miejsce starych, chorych lub zdeformowanych drzew lub w ich najbliższym otoczeniu w ciągu roku pojawią się nowe, cenniejsze przyrodniczo gatunki.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadziła obawy wśród mieszkańców, którzy wyrazili niepokój faktem usuwania drzew. Nic dziwnego, przecież Rataje nieprzypadkowo określano dotąd mianem „zielonych”. Jednak to nie na podstawie nowych przepisów prowadzone są wycinki drzew, ponieważ SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu nie jest osobą fizyczną, a właśnie takich podmiotów one dotyczą.

Od kilku lat na ratajskich osiedlach usuwane są drzewa i krzewy o złym stanie zdrowotnym, obumarłe, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i mienia oraz niszczące infrastrukturę podziemną oraz naziemną. Wiodącym gatunkiem, który zostaje usuwany z ratajskich osiedli, są topole. Powodują one uszkodzenia uzbrojenia podziemnego, a niektóre ich odmiany wytwarzają puch nasienny, który jest nośnikiem wielu alergenów. Wiele spośród likwidowanych drzew jest w złym stanie fitosanitarnym – dochodzi do odłamań gałęzi, co jest niebezpieczne dla mieszkańców oraz np. samochodów pozostawianych na parkingach. Z tych właśnie przyczyn Spółdzielnia wnioskuje o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, który bada zasadność złożonych dokumentów, prowadzi dokładną analizę w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną zieleni.

Należy podkreślić, że z wycinką drzew związana jest późniejsza kompensacje przyrodnicza, czyli nasadzenia nowych drzew w stosunku 1:1, czyli w zamian za jedno wycięte drzewo sadzone jest co najmniej jedno nowe. Przykładowo w 2016 roku usunięto 200 drzew, a nasadzono ok. 250 nowych. W nasadzeniach stosuje się gatunki ozdobne w formach kulistych lub kolumnowych, które osiągają małe lub średnie rozmiary oraz są rekomendowane w zieleni miejskiej, np. robinie akacjowe, klony w różnych odmianach ozdobnych, dęby czerwone i brzozy pożyteczne.

W 2017 roku wycince ulegnie następująca liczba drzew i krzewów:

  • Rzeczypospolitej – 24 szt.;
  • Armii Krajowej – 20 szt. + krzewy;
  • Bohaterów II Wojny Światowej – 13 szt.;
  • Oświecenia – 29 szt. + krzewy;
  • Jagiellońskie – 7 szt. drzew + krzewy.

O nasadzeniach nowych drzew na ratajskich osiedlach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.

Zielone Rataje
Zielone Rataje
Zielona Rataje