Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu nie są ogrzewane w sposób przewidziany w ustawie o dodatku węglowym (Spółdzielnia korzysta z ciepła systemowego, którego producentem i dostawcą jest Veolia Energia Poznań SA). W związku z powyższym przywołana wyżej ustawa nie dotyczy naszych mieszkańców.