W kwietniu na os. Orła Białego rozstrzygnięto przetargi na następujące prace:

  •         wymiana wind w wejściach nr 12, 17, 25, 53 i 54,
  •         dostawa i montaż wodomierzy w budynkach na os. Orła Białego 3, 4, 43, 44 i 46,
  •         wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach,
  •         malowanie klatek schodowych w wejściach 70 i 71 oraz parterów w budynku os. Orła Białego 78-86
  •         wykonanie instalacji hydrantowej w budynkach Orła Białego 76 i 77.

Rozpoczęto już prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej w budynku 76.

Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni zakończył układanie nowej kostki chodnikowej wzdłuż budynku  na os. Orła Białego 106-119 oraz wymianę nawierzchni drogowej w okolicach budynku 44 i 45.

Zakończono prace konserwacyjne urządzeń na placach zabaw po okresie zimowym oraz uzupełniono piasek w piaskownicach. Wykonano modernizację placu zabaw w okolicy os. Orła Białego 94 polegającą na wymianie i dołożeniu nowych urządzeń.

Wykonano instalację fotowoltaiczną przy wiacie śmietnikowej na os. Orła Białego 44, która będzie zasilać oświetlenie wewnątrz altany oraz elektrozaczepu, który umożliwi otwieranie drzwi za pomocą chipa.

Zrealizowano wyprawki gwarancyjne na parterach wieżowców: 43, 44, 45 i 46 oraz 74, 75, 76 i 77.

Kończy się awaryjna wymiana rurociągu zlokalizowana w części Orła Białego 3-47, realizowana przez Aquanet S.A.

W związku z przyspieszonym okresem wegetacyjnym roślin, 22 kwietnia rozpoczęto pierwsze w tym sezonie koszenie trawników na naszym osiedlu. Przy os. Orła Białego 45 wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, a przy budynku nr 46 powstała rabata z roślinami ozdobnymi.

W ramach akcji porządkowych zostały również umyte wszystkie wiaty śmietnikowe.

W kwietniu na osiedlu została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców, dotycząca wyboru wariantu wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania, w której mieszkańcy wypowiedzieli się w większości za wyborem wariantu nr 3. W ankiecie wzięło udział ponad 46 % uprawnionych mieszkańców naszego osiedla, przy ogólnej frekwencji w skali całej Spółdzielni wynoszącej 38 %.

20 kwietnia pracownicy Kierownictwa, członkowie Rady Osiedla oraz mieszkańcy brali udział w akcji „Wiosenne porządki” na Orła Białego organizowanej przez Urząd Miasta Poznania, podczas którego była okazja do włączenia się w sprzątanie ogólnodostępnych przestrzeni miejskich. Posprzątano teren pomiędzy kościołem a szkołą. Zebrano kilka worków śmieci.

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 8 kwietnia 2024 r.

Podczas spotkania omówiono tematy bieżące związane z trwającymi pracami na osiedlu, podsumowano dotychczasowe wyniki rozstrzygniętych przetargów, oraz poinformowano o przygotowaniach do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Dyskusji poddano tematy związane z propozycją wprowadzenia Spółdzielczej Strefy Parkowania.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się 8 kwietnia, kolejny planowany jest 6 maja.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 13 maja 2024 r.