Działania Kierownictwa Osiedli:

Kwiecień to miesiąc rozpoczynających się prac remontowych budynków i nawierzchni. W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone prace związane z wymianą instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, a także instalacji gazowej oraz pionów kanalizacyjnych w budynkach na os. Oświecenia 47-52 oraz os. Powstań Narodowych 56-61.

Rozpoczęliśmy również przygotowania do przeprowadzenia podobnych prac w budynku na os. Jagiellońskim 99-105.

Na osiedlach prowadzony jest roczny przegląd techniczny budynków, a także placów zabaw. Zakończyliśmy prace drogowe polegające na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przed budynkiem na os. Powstań Narodowych 1. Wykonawcą robót był Zakład Budowlano-Remontowy.

Ponadto została uruchomiona fontanna przy pasażu na os. Jagiellońskim.

W kwietniu firma konserwująca zieleń na terenie osiedli: Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych kontynuowała prace związane z pielęgnacją zieleni (pielenie roślinności na skalniakach i nasadzeniach przy budynkach).

Na terenie naszych osiedli na wszystkich placach zabaw wymieniono piasek w piaskownicach oraz uzupełniono brakujący pod urządzeniami zabawowymi.

Działania Rady Osiedla:

17 kwietnia 2023 br. odbyło się posiedzenie członków Rady Osiedli. Omówione i przyjęte zostały zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych na koniec 2022 r.

Dorota Głuch – Kierownik Osiedli poinformowała o zakończeniu prac związanych z wymianą pionów instalacji ciepłej, zimnej wody, instalacji gazowej oraz pionu kanalizacyjnego w budynkach na os. Jagiellońskim 23-26, os. Oświecenia 52-56 oraz os. Powstań Narodowych 50-55. Poinformowała również o ogłoszonym przetargu na wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynku na os. Oświecenia 57. Ponadto wspomniano o przystąpieniu do porządkowania terenu no os. Powstań Narodowych między budynkiem 56-61 a nowo powstałym parkingiem.

Kierownik Osiedli przedstawiła sprawę wystosowania pisma do firmy FB Serwis w temacie zwrócenia uwagi pracownikom wywożącym odpady na konieczność zachowania należytej ostrożności i dbałości o nasze mienie, jakim są wiaty śmietnikowe przy wywożeniu śmieci. Powtarzające się uszkodzenia wiat podczas wywozu odpadów generują niepotrzebne koszty naszym mieszkańcom.

Tadeusz Hetmański – Kierownik Działu Technicznego poinformował o utworzeniu Komisji Stref Płatnego Parkowania na terenie naszych osiedli. W skład Komisji wchodzą Kierownicy Osiedli. W pierwszym etapie prac Komisja będzie inwentaryzować miejsca parkingowe. Po dokonaniu wszelkich analiz, wnioski z nich zostaną przedstawione Radzie Osiedli, która będzie poproszona o zaopiniowanie.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedli odbyło się 5 maja 2023 r. (informacje będą podane w podsumowanie majowym).