Działania Kierownictwa Osiedla:

W kwietniu 2023 roku kontynuowano przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu dla os. Orła Białego, którego organizację zaplanowano w Gospodzie Familijnej (przy piekarni Fawor) na ul. Unii Lubelskiej 1. Miejsce wybrano w taki sposób, aby mogło pomieścić wszystkich zainteresowanych mieszkańców, dla których nie są obojętne sprawy Osiedla.

Zebranie ustalone zostało na piątek – 19 maja 2023 roku.

Remonty wykonywane w miesiącu kwietniu 2023 roku:

  • Spółdzielczy Zakład Remontowo-Budowlany zakończył wymieniać nawierzchnię chodników przy budynku os. Orła Białego 43, 45,
  • rozpoczęto remont klatek schodowych nr 67, 68, 69,
  • wykonano naprawy placów zabaw na osiedlu,
  • kontynuowano montaż brakujących znaków drogowych pionowych montowanych wzdłuż ulic osiedlowych zgodnie z zapisami Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
  • rozpoczęto przygotowania do wymiany dźwigów na osiedlu,
  • rozpoczęto przygotowania do wykonania zmiany zabezpieczenia instalacji c.o.,

W kwietniu 2023 roku zakończono procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na planowane roboty remontowe:

  • wykonanie instalacji hydrantowej w budynku os. Orła Białego 75,
  • wykonanie przeglądów wentylacyjno-gazowych w budynkach os. Orła Białego,
  • wykonanie wymiany okien w budynkach na os. Orła Białego – zgłoszenia mieszkańców.

Działania Rady Osiedla:

24 kwietnia odbyło się posiedzenie członków Rady Osiedla Orła Białego.

Na spotkaniu został przedstawiony protokół ze spotkania Komisji Rewizyjnej z 21 kwietnia br., na którym zostały omówione korekty planu gospodarczego oraz planu remontu nieruchomości. Korekta planu nie wpłynęła na zmianę stawki eksploatacyjnej, która od 1 maja 2023 r. wynosi 7,70 zł/m kw. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała i zaakceptowała korekty.  Marcin Zastawny, Kierownik Działu Technicznego, poinformował, że korekta planu remontów nieruchomości przewiduje wykonanie dodatkowych wiat na gabaryty przy altankach śmietnikowych i większy zakres termomodernizacji przybudówek w budynku Orła Białego 6-28.

Rada Osiedla przeprowadziła głosowanie nad projektami uchwał w sprawie zatwierdzenia korekt planów gospodarczych i remontowych oraz planu kosztów pośrednich. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Ireneusz Schiller, Prezes Zarządu przedstawił zebranym członkom Rady Osiedla kandydatkę na Kierownika Osiedla Orła Białego – Agnieszkę Soćko oraz podziękował Joannie Nowak – p.o. Kierownika Osiedla Orła Białego za dotychczasową współpracę.

Na spotkaniu poruszono również temat sprzątania klatek schodowych oraz montażu ławki w okolicach Klubu Azyl na os. Orła Białego 68.

Następne posiedzenie Rady Osiedla wyznaczono na 8 maja br.