Działania Kierownictwa Osiedla:  

W budynku na os. Rusa 1-10, w wejściach 7-8 rozpoczęły się przygotowania do kompleksowego remontu balkonów wraz z demontażem balustrad betonowych.

Zakończono wymianę kolejnych 2 pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz kanalizacją sanitarną w budynku na os. Rusa 11.

Rozpoczęły się przygotowania do kompleksowego remontu balkonów wraz z demontażem balustrad betonowych w wejściach nr 15-16 budynku na os. Rusa 15-22, a os. Rusa 62-71 przygotowywany był do remontu elewacji frontowej.

W budynku na os. Rusa 121-129 trwały prace związane z remontem poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej wraz z cyrkulacją,  w kwietniu działaniami objęty został segment 126. W wejściach nr 137 i 138 rozpoczęły się przygotowania do wymiany ostatnich 2 wind na osiedlu.

Ponadto rozpoczęto przygotowania do montażu turbowentów oraz wymiany okien w wytypowanych lokalizacjach.

Na odcinku w kierunku pawilonu „Stokrotka” rozpoczęły się przygotowania do remontu alejek osiedlowych, a w pawilonach na os. Rusa 54 zakończono realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej i odłączono dotychczasowe ogrzewanie gazowe.

Temat realizacji wyczekiwanego oświetlenia chodników w rejonie boiska sportowego „Olimp” jest już na etapie organizacji prac.

Zakończono prace konserwacyjne i przeglądy techniczne na placach zabaw wraz z dostawą świeżego piasku do piaskownic i pod urządzenia zabawowe.

Na szczycie budynku na os. Rusa 86-95 zrealizowano zaplanowane na ten rok prace zagospodarowania zielenią bufora retencyjnego wód opadowych. Po należytym przygotowaniu terenu posadzono ponad 1300 roślin: drzew i krzewów iglastych oraz liściastych (wiśnie japońskie kolumnowe, cisy, kosodrzewiny, cisy, irgi), różne rodzaje traw ozdobnych, lawendę, czosnek, krwawnik , róże.

Na odcinku – os. Rusa 119 do os. Rusa 130 – odtworzono i zagospodarowano zielenią skrajnię wyremontowanego tam wcześniej chodnika.

W kwietniu przeprowadzono deratyzację, zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Poznania.

Kontynuowane jest mycie okien klatek schodowych i korytarzy: zakończono budynek na os. Rusa 1-10 i 121-138, aktualnie prace realizowane są w wieżowcach, niebawem rozpoczną się w budynkach niskich.

Działania Rady Osiedla Rusa:

W kwietniu odbyły się dwa posiedzenia Rady Osiedla, ponadto 24 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę korekty planów gospodarczych osiedla na rok 2023 i wraz z pozytywną opinią postanowiła przedsta­wić ją Radzie Osiedla Rusa.

Rada Osiedla, na posiedzeniu 20 kwietnia, zajmowała się sprawami bieżącymi, interwencjami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz analizą stanu zadłużeń na osiedlu. Radni, na podstawie przedstawionych danych, dyskutowali również nad stopniem wykorzystywania płatnych parkingów na terenie osiedla. Na posiedzeniu 27 kwietnia, oprócz omawiania spraw dotyczących aktualnie odbywających się remontów, podjęto 15 uchwał obejmujących korektę planu gospodarczego os. Rusa na 2023 r.

Dodatkowo, dużo uwagi poświęcono dyskusji nad bezpieczeństwem mieszkańców w związku z gromadzeniem się osób spożywających alkohol na sąsiednim skwerze im. Jerzego Mielocha. Omawiano stanowisko Policji i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, będące odpowiedzią na wcześniejszy wniosek skierowany przez Radę Osiedla Rusa.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 25 maja br.