Działania Kierownictwa Osiedla:

W lipcu Kierownictwo Osiedla Orła Białego zakończyło remont klatek schodowych według uzgodnionej wcześniej aranżacji w wejściach nr: 67, 68 oraz 69.

Zakończone zostały również roboty związane z wykonaniem zmiany zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach, tj. 6-28, 30-42, 47-71, 78-86, 89-101, 106-119, które mają ułatwić obsługę instalacji c.o. w miesiącach zimowych. W sierpniu i wrześniu układy zostaną przygotowane do sezonu grzewczego, odpowietrzone, napełnione oraz dokończone zostaną formalności związane z rejestracją urządzeń ciśnieniowych.

Kierownictwo Osiedla przekazało do użytku mieszkańców windę w wejściu 109. Rozpoczęcie prac związanych z wymianą kolejnych dźwigów nastąpi w miesiącu sierpniu, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w komunikatach.

Rozpoczęto malowanie znaków drogowych poziomych – uzupełnienie miejsc postojowych, kopert przeciwpożarowych itp.

W ostatnich dniach lipca Zakład Robót Drogowych, na zlecenie Miasta Poznania, rozpoczął remont nawierzchni asfaltowej wyjazdu z osiedla na wysokości kościoła. Jest to odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich na prośby mieszkańców oraz Kierownictwa Osiedla, które planuje w miesiącu sierpniu rozpoczęcie 2. etapu remontu drogi kościelnej i połączenia jej z naprawioną przez Miasto nawierzchnią drogową.

W lipcu, na terenie osiedla realizowane były również naprawy przyłączy gazowych wykonywane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.

Kierownictwo Osiedla realizowało prace dociepleniowe przybudówek w budynku  Orła Białego 6-28 oraz kontynuowane były prace związane z termomodernizacją budynku i naprawą balkonów na Orła Białego 4.

Zakończono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców na wykonanie:

  • 5-letnich przeglądów elektrycznych,
  • remontu balkonów na os. Orła Białego 106-119, wejście 119.

Działania Rady Osiedla Orła Białego:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 4 lipca 2023 r.

Na spotkaniu Kierownik Działu Technicznego Osiedla – Marcin Zastawny poinformował radnych o działalności w zakresie prac realizowanych na osiedlu Orła Białego.

10 lipca zebrała się Komisja Rewizyjna, która przeanalizowała stan zadłużeń czynszowych na koniec maja oraz omówiła plan finansowo-gospodarczy, pozytywnie opiniując jego realizację.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 28 sierpnia 2023 r.