Działania Kierownictwa Osiedla Tysiąclecia:

Główne prace remontowe przeprowadzone na terenie osiedla Tysiąclecia w lipcu 2023 r.:

Trwa sukcesywna wymiana i refundacja okien na terenie osiedla zgodnie listą zakwalifikowanych adresów. Stare okna wymieniane są na nowoczesne z PCV o profilach znanej marki REHAU. Okna trzyszybowe z bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności cieplnej i nowoczesnych okuciach. Zwracamy baczną uwagę podczas odbiorów okien na sposób montażu, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uchybień niezgodnych z normami i mogących z tego wynikać nieszczelności.

Zakończono wymianę dwóch dźwigów osobowych w „desce” w klatkach nr 4 i 7. Do dyspozycji naszych mieszkańców oddano dwa nowoczesne dźwigi wyposażone, m.in. w komunikację dźwiękową oraz szereg środków bezpieczeństwa – zgodnie z polskimi normami.

Wymieniono 20 sztuk zaworów gazowych podpionowych w budynkach nr 16-25 oraz 33-42. Wymieniono stare zawory stożkowe na nowoczesne kulowe wspawane. Zmiana z pewnością wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i zapewni lepsze funkcjonowanie instalacji dając możliwość szybszego usunięcia potencjalnych usterek. Kolejne modernizacje instalacji gazowej przewidziane są w kolejnym roku.

Zmodernizowano system wentylacji na pionach łazienkowych i kuchennych w budynku 16-25 w klatce nr 22, poprzez docieplenie komina wentylacyjnego oraz zastosowanie specjalnych nasad usprawniających wentylację grawitacyjną, tzw. turbowenty. Kolejne modernizacje systemów wentylacyjnych są przewidziane w kolejnych latach.

Przeprowadzono wymianę uszkodzonych nasad typu turbowent w budynku nr 45-54, klatki nr 47, 48, 49, 54. Urządzenia przestały działać prawidłowo i pojawiła się konieczność ich wymiany.

Sukcesywnie prowadzone są prace związane z odmalowaniem znaków poziomych (tj. miejsca dla osób z niepełnosprawonościami, przejścia dla pieszych itp.) na terenie osiedla, zgodnie z opracowanym Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

W lipcu zostały odmalowane ławki oraz uzupełniono piasek na placach zabaw oraz na boisku do siatkówki.

Działania Rady Osiedla:

5 lipca br. odbyły się dwie komisje, tj. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisja Rewizyjna.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – członkowie komisji sprawdzili stan techniczny osiedla. Omawiali sprawy dotyczące bezpieczeństwa na osiedlu oraz sprawy związane z pielęgnacją terenów zielonych.

Komisja Rewizyjna – członkowie komisji analizowali zadłużenia czynszowe lokali mieszkalnych oraz użytkowych za okres 5 miesięcy. Ponadto został omówiony temat prac remontowych, które zostały już wykonane w okresie 5 miesięcy i które będą jeszcze realizowane w bieżącym roku.