Działania Kierownictwa Osiedla:

W listopadzie na os. Orła Białego rozpoczęło się sprzątanie klatek schodowych przez firmę Klinatoora. Wdrożona została także współpraca z firmą Solid Security, o czym mieszkańcy zostali poinformowani wraz z instrukcją działania w przypadku pojawienia się potrzeby interwencji patrolu. Wprowadzanie usługi ochrony w miesiącach zimowych spowodowane jest pojawianiem się osób bezdomnych w przestrzeniach wspólnych oraz potrzebą zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa.

W zakresie prac remontowych w listopadzie oddano do użytku mieszkańców windy w wejściach 62, 90 i 108. Dźwigi w wejściu 8, 11, 57 i 84 przygotowywane są do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Ich przekazanie planowane jest do 20 grudnia.

Trwały prace związane z remontem 2 pionów balkonowych wraz z naprawą balustrady w wejściu 119. Wykonano podłogę wentylowaną, która zniwelowała próg wyjściowy na balkon. Do 20 grudnia planowany jest montaż balustrad i zakończenie prac remontowych.

W listopadzie przeprowadzano również przeglądy instalacji elektrycznej oraz przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej. Sprawdzenia potrwają do 20 grudnia.

Zakończono remont nawierzchni drogi na tyłach bloku – wejście 89. Powstały dodatkowe prostopadłe miejsca postojowe dla mieszkańców. Trwały prace związane z przesunięciem ogrodzenia parkingu przy budynku os. Orła Białego 74 w celu poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z osiedla na ulicę Kurlandzką.

Na os. Orła Białego przeprowadzono ostatnie prace porządkowe w zakresie zieleni, które zostały przerwane opadami śniegu. Usuwanie liści będzie wznowione po ustąpieniu śniegu.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 27 listopada 2023 r. Na posiedzeniu zostały omówione wnioski z październikowych spotkań z mieszkańcami dotyczących Strefy Płatnego Parkowania oraz planów remontowych na rok 2024.

W listopadzie Komisje Problemowe spotykały się 4 razy:

  • 13.11.2023 r. – Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Rady Osiedla Orła Białego przeanalizowała i opiniowała wniosek mieszkanki dotyczący wyrażenia zgody na postawienie domku dla kotów wolno żyjących,
  • 16.11.2023 r. – Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi omówiła realizację planu remontów nieruchomości za rok 2023;
  • 24.11.2023 r. – Komisja Rewizyjna spotkała się w celu szczegółowego przeanalizowania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2024;
  • 27.11.2023 – Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi omówiła plan remontów nieruchomości na os. Orła Białego na rok 2024.

W wyniku głosowania Rada Osiedla zatwierdziła plany remontowo-finansowe na rok 2024, efektem czego było podjęcie stosownych Uchwał w przedmiotowych obszarach.

Członkowie Rady Osiedla dyskutowali nad przywróceniem drogi dwukierunkowej przy Orła Białego 30-42 – koncepcja została zaopiniowana pozytywnie.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się w dniu 6 listopada, kolejne planowane są na 4 grudnia oraz na 15 stycznia.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 11 grudnia.