Działania Kierownictwa Osiedla:

Główne prace remontowe przeprowadzone na terenie Osiedla Tysiąclecia w listopadzie 2023 r.:

1. Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia ogłosiło 3 przetargi:

  • na budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi na os. Tysiąclecia – ul. Inflancka,
  • na remont elewacji dwóch pojedynczych pionów balkonów na os. Tysiąclecia 3-14, klatka nr. 5-8,
  • na docieplenie ściany szczytowej wraz z pracami towarzyszącymi na os. Tysiąclecia 14.

Pomalowane zostały kominy w bloku na os. Tysiąclecia 45-54 oraz zamontowane zostały turbowenty na os. Tysiąclecia 46. Wymieniono stalowe wycieraczki na os. Tysiąclecia 70, które sukcesywnie będą wymieniane na całym osiedlu. Naprawiono nawierzchnię drogi wzdłuż budynku na os. Tysiąclecia 70.

W listopadzie zakończono rekultywację terenów zielonych (wraz z ogrodzeniem) przed wejściami do klatek na os. Tysiąclecia 3-6, częściowo przed wejściami do klatek na os. Tysiąclecia 16 – 19,  oraz między Przedszkolem a budynkiem na os. Tysiąclecia 70. Przygotowane na zimę zostały krzewy róż, które zostały na całym Osiedlu przykryte poprzez usypanie kopczyków.

Działania Rady Osiedla:

23 listopada odbyły się dwie komisje:

  1.   Komisja Rewizyjna – członkowie komisji zapoznali się i wnieśli swoje uwagi do planów na rok 2024;
  2.   Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – członkowie komisji zapoznali się i wnieśli swoje uwagi do planów remontowych na rok 2024 oraz analizowano działalnośc Domu Kultury „Jubilat”.