Działania Kierownictwa Osiedla:

W lutym zakończono prace związane z malowaniem przedsionków klatki schodowej na os. Orła Białego 75. Prace były następstwem montażu instalacji hydrantowej w budynku w roku poprzednim.

W budynku na os. Orła Białego 6-28 zamontowano dodatkowe odpowietrzniki na instalacji centralnego ogrzewania, które mają zapobiegać zapowietrzaniu się całego układu.

Pod koniec lutego rozpoczęto postępowanie przetargowe dla dwóch następnych inwestycji planowanych do realizacji w 2024 r., tj. naprawy balkonów budynku nr 74 – pion (1-121, 5-125, 6-126) i nr 75 – pion (1-121, 5-125, 6-126, 7-127, 8-128), oraz wykonania instalacji hydrantowej w budynku nr 76, 77.  Wybór wykonawcy po przeprowadzeniu procedury przetargowej planowany jest na początek kwietnia.

Na os. Orła Białego 3 i 4 rozpoczęto wykonywanie usuwania krat świetlików wraz uzupełnieniem opaski i montażem wpustów odpowietrzających. Rozwiązanie to jest kontynuacją prac termomodernizacyjnych, podnoszącą estetykę budynków.

W lutym przeprowadzono również przeglądy placów zabaw. Do połowy kwietnia będzie trwać naprawa uszkodzonych urządzeń.

W zakresie wykonania prac awaryjnych przystąpiono do częściowej wymiany pionów i poziomów instalacji sanitarnej na os. Orła Białego 75, 85 oraz 106.

Prace związane z pielęgnacją zieleni na osiedlu dotyczyły wywożenia odpadów organicznych oraz przedsezonowego przycinania krzewów i drzew w celu zapewnienia poprawy dopływu światła oraz prawidłowego wzrostu.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 12 lutego 2024 r.

Radni zapoznali się z informacją Kierownika Osiedla w zakresie wykonywanych prac na osiedlu oraz podsumowali pierwszy kwartał współpracy z firmą sprzątającą klatki schodowe.

7 lutego Komisja Porządku i Bezpieczeństwa zweryfikowała czystość wokół osiedlowego domku dla kotów oraz wydała sugestie dotyczące zagospodarowania terenu zielonego przy os. Orła Białego 46 w zakresie nasadzenia niskich krzewów i kwiatów.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się 5 lutego, kolejny planowany jest 4 marca.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 11 marca 2024 r.