Działania Kierownictwa Osiedla:

W lutym na terenie os. Tysiąclecia systematycznie sprzątano odpady organiczne (liście, gałęzie). Wykonywano prace związane z prześwietlaniem oraz odmładzaniem koron drzew poprzez równomierne usuwanie gałęzi, co ułatwia przenikanie światła słonecznego w głąb korony drzew. Przycinano również żywopłoty oraz krzewy.

W wybranych niskich blokach na os. Tysiąclecia zamontowano na półpiętrach krzesełka dla seniorów, pozwalające na odpoczynek przy wchodzeniu na wyższe piętra budynku.

W lutym miała miejsce awaria w dostawie gazu w klatce nr 6 na os. Tysiąclecia – nieszczelność usunięto oraz wymieniono zawory podpionowe.

Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia kontynuuje sukcesywny remont balkonów w bloku nr 3-14;  w lutym rozpoczęły się prace na balkonach należących do klatek schodowych nr 5 oraz 8.

W lutym zakończono prace związane z kompleksową wymianą rozdzielni elektrycznej w budynku na os. Tysiąclecia 72.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia odbyło się 12 lutego 2024 r. Radni Osiedla rozmawiali o sprawach osiedlowych.

Kolejne posiedzenie odbędzie się 11 marca 2024 r.