W maju na terenie os. Tysiąclecia rozpoczęło się koszenie na terenach zielonych. Pod koniec maja Kierownictwo Osiedla Tysiąclecia otrzymało zgodę Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Klimatu i Środowiska, na usunięcie uschniętych i martwych drzew – wraz z wytycznymi na nasadzenia kompensacyjne. W maju przy kontenerach z odpadami zielonymi uprzątnięto i wyrównano teren i przesunięto je w głąb łąki.

Na początku maja wykonano dylatację uszczelniająca na elewacji dla klatki os. Tysiąclecia 9 oraz zakończono prace dociepleniowe w przejściu budynku, pomiędzy klatkami 11-12.

W maju na os. Tysiąclecia 45-54 wykonywano odtworzenia opaski przy wiatrołapach, oraz izolację przeciwwilgociową. W tym bloku zostały również zamontowane zabezpieczenia na górnej części elewacji przed uszkodzeniami, które mogą spowodować ptaki.

13 maja odbyło się zebranie Rady Osiedla Tysiąclecia, na którym przygotowywano sprawozdania do poruszenia na Walnym Zgromadzeniu.

24 maja odbyło się zebranie Komisji Gospodarki zasobami mieszkaniowymi Osiedla Tysiąclecia, w celu omówienia korekty planu gospodarczego na 2024 rok.