Działania Kierownictwa Osiedli:

Maj to miesiąc, w którym intensywnie prowadzone są prace remontowe i konserwacyjne na osiedlach. Zakończone prace związane z wymianą instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, a także instalacji gazowej oraz pionów kanalizacyjnych w budynkach na os. Oświecenia 47-52 oraz os. Powstań Narodowych 56-61. Podobny zakres prac realizowany był w budynku na os. Jagiellońskim 99-105. W przygotowaniu było ogłoszenia przetargu na wymianę windy w budynku na Osiedlu Powstań Narodowych 31-37 (wejście 37). Rozpoczęliśmy coroczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych. Ogłosiliśmy również przetarg na wykonanie 5-letnich pomiarów instalacji elektrycznej. Zakład Budowlano – Remontowy realizował drobne prace drogowe polegające na utwardzeniu nawierzchni przy części śmietników, stanowisk dla rowerów i ławeczek.

W maju firma konserwująca zieleń rozpoczęła koszenie trawy na terenie osiedla Jagiellońskiego, następnie przystąpiła do ww. prac na osiedlu Powstań Narodowych.

Na osiedlach Jagiellońskim, Oświecenia, Powstań Narodowych w dniach 30 maja – 1 czerwca odbyły się części 4, 5, 6 Walnego Zgromadzenia.

Działania Rady Osiedla:

5 maja br. odbyło się posiedzenie członków Rady Osiedli. Zgodnie z zatwierdzonym przez zebranych porządkiem posiedzenia omówione i przyjęte zostały korekty planów gospodarczo – finansowych i remontowych na 2023 rok.

Dorota Głuch – Kierownik Osiedli wspomniała o kilku ważnych działaniach Kierownictwa takich jak: rozpoczęcie budowy podjazdu przy aptece na osiedlu Powstań Narodowych 35, dodatkowo o wysłaniu pisma do ZDM-u w sprawie dziur w drogach miejskich. Wspomniano o wykonywanych obecnie pracach remontowych przez firmę „Klimax” na os. Oświecenia 47-52 i Powstań Narodowych 56-61 oraz o wymianie piasku w piaskownicach.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych ustalono na 19 czerwca br.