Działania Kierownictwa Osiedla:

Maj to czas Walnego Zgromadzenia w naszej Spółdzielni. Część dotycząca os. Tysiąclecia odbyła się 24 maja. Podjęto na niej bardzo ważne dla funkcjonowania Spółdzielni uchwały, głosowano m.in. nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i wybierano Radę Nadzorczą na kadencję 2023-2026. Mieszkańcy os. Tysiąclecia stawili się wyjątkowo licznie.

W maju na os. Tysiąclecia trwały prace związane z naprawą i wymianą chodników wewnątrz osiedla. Wymieniono chodniki zlokalizowane wokół budynków nr 45-54, a obecnie trwa wymiana wokół budynku nr 16-25. Prace obejmujące też otoczenie DK „Jubilat” potrwają do września.

Trwają prace dotyczące poprawy wentylacji w wybranych pionach budynków, polegające na konserwacji, wymianie i modernizacji nasad kominowych.

Rozpoczęto wymianę wind na os. Tysiąclecia 4 i 7. Odbywa się demontaż starych dźwigów, remont potrwa do końca czerwca.

Rozpoczęła się wymiana stolarki okiennej na całym osiedlu. Wykonawcą w bieżącym roku jest firma „Kramer Sp. z o.o.”.

Zakończono prace remontowe pionu balkonów na os. Tysiąclecia 14.

Na dachu budynku nr 45-54 zamontowano kolce przeciw ptakom.

W minionym miesiącu odbywało się koszenie trawników, które potrwa do połowy czerwca.

Trwa odnawianie i malowanie wszystkich ławek.

W bloku nr 3-14 rozpoczęto mycie okien na klatkach schodowych, prace te obejmą wszystkie budynki osiedla. Ponadto w maju rozpoczęła się usługa sprzątania przez firmę zewnętrzną klatek schodowych w budynkach nr 45-54 i 63-66. Jest to efekt ankiety przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Kierownictwo Osiedla wśród mieszkańców tych adresów.

Działania Rady Osiedla Tysiąclecia:

Na posiedzeniu, które odbyło się 8 maja, radni dyskutowali nad pomysłem wprowadzenia strefy płatnego parkowania dla osób niebędących mieszkańcami Spółdzielni. Jest to szczególnie istotne dla naszych mieszkańców ze względu na bliskość terenów Malty. Parkingi naszego osiedla są niestety bardzo często blokowane przez uczestników imprez plenerowych.

Poruszono temat schronów i innych miejsc tymczasowego schronienia lub ewakuacji na osiedlu – jest to szczególnie istotne w obliczu obecnej sytuacji na świecie. Ustalono że Kierownictwo wystąpi z zapytaniem w tej sprawie do Straży Miejskiej.

Rozmawiano o pladze kradzieży katalizatorów samochodowych w okolicy. Radni poinformowali o dążeniach mieszkańców do zainstalowania monitoringu podłączonego do monitoringu miejskiego.

Radni planują spotkanie z herpetologiem w związku z ewentualnym poszerzeniem Użytku Ekologicznego „Traszki Ratajskie”.

Radni poinformowali Kierownictwo, że zgłaszają się kolejni mieszkańcy, którzy chcieliby wprowadzenia usługi sprzątania klatek schodowych przez firmy zewnętrzne. Takie umowy – po każdorazowym przeprowadzeniu ankiety wśród mieszkańców – były zawierane już na os. Tysiąclecia 45-54, 63-66, 70,71,72. Radni otrzymują informacje, że lokatorzy są bardzo zadowoleni z wykonywanych usług.

Na ostatnim posiedzeniu Rada Osiedla podjęła też uchwały w sprawie zatwierdzenia korekt budżetowych.

Kolejne posiedzenie Rady Osiedla zaplanowano na 5 czerwca.