Działania Kierownictwa Osiedla:

W marcu 2023 roku rozpoczęły się intensywne przygotowania do obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu dla os. Orła Białego, które odbędzie się w Gospodzie Familijnej (przy piekarni Fawor) na ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań. Miejsce wybrano w taki sposób aby mogło pomieścić wszystkich zainteresowanych mieszkańców, dla których nie są obojętne sprawy Osiedla. Zebranie ustalone zostało na piątek – 19 maja 2023 roku. Kierownictwo przygotowało i przekazało do członków os. Orła Białego zawiadomienia, zawierające informacje  dot. przebiegu poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. (os. Orła Białego to 16 część). Zawiadomienia przekazywane były przez gospodarzy domów za potwierdzeniem odbioru przez uprawnione osoby, bądź wysyłane pocztą na adresy wskazane przez członków do korespondencji.

Marzec obfitował w wykonywane remonty. Wymienione zostały centrale domofonowe w budynkach os. Orła Białego 3, 4, 43, 44, 45, 46. Zamontowano zestaw hydroforowy w budynku os. Orła Białego 74 i tym samym zakończono prace na instalacji hydrantowej. Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do termomodernizacji budynku os. Orła Białego 4 – w zakresie  przestrzeni stropu wentylowanego.

Natomiast w trakcie wykonywania są między innymi: przeglądy pięcioletnie instalacyjno-budowlane budynków na osiedlu, a także  przeglądy placów zabaw i siłowni na naszym terenie.

Spółdzielczy Zakład Remontowo Budowlany wymieniał nawierzchnię chodników przy budynku os. Orła Białego 43, 45.

Zleciliśmy również montaż brakujących znaków drogowych pionowych montowanych wzdłuż ulic osiedlowych zgodnie z zapisami Projektu Stałej Organizacji Ruchu. Podpisano również umowę na wykonanie projektu instalacji hydrantowej dla budynku os. Orła Białego 76, 77 i projektu instalacji wod. – kan. dla budynku os. Orła Białego 3, 43 oraz na wymianę urządzeń na placu zabaw os. Orła Białego 62.

W marcu 2023 roku rozpoczęte zostały procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy na planowane roboty remontowe. W pierwszej kolejności odbyły się przetargi na wymianę dźwigów na os. Orła Białego – 8 sztuk oraz  na  wykonanie zmiany zabezpieczenia instalacji c.o. na os. Orła Białego – 8 węzłów. Wyłoniono wykonawców.

W marcu prowadzono także postępowania przetargowe dla następujących zadań: malowanie klatek schodowych os. Orła Białego 67, 68, 69, wykonanie instalacji hydrantowej w budynku os. Orła Białego 75,  wykonanie przeglądów wentylacyjno-gazowych w budynkach os. Orła Białego oraz  wykonanie wymiany okien w budynkach na os. Orła Białego – zgłoszenia mieszkańców.

Działania Rady Osiedla:

20 marca 2023 odbyło się posiedzenie członków Rady Osiedla. Zgodnie z zatwierdzonym przez zebranych porządkiem posiedzenia omówione i przyjęte zostały sprawozdanie z pracy Rady Osiedla w roku 2022 i plan pracy Rady na rok 2023. Przyjęto również sprawozdania z pracy w roku 2022 Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ich plany pracy na rok 2023.

Członkowie podczas spotkania dyskutowali nad bieżącymi sprawami i potrzebami. Zawnioskowano do Kierownictwa Osiedla o uzupełnienie złamanej tabliczki o zakazie dokarmiania ptaków oraz o  uzupełnienie w kabinach dźwigowych tabliczek informacyjnych z numerami telefonów awaryjnych.

Rozwinęła się dyskusja na temat brakujących na osiedlu miejsc postojowych. Osób chcących zaparkować jest coraz więcej – warto rozpatrzyć możliwość wygospodarowania terenu na dodatkowe miejsca.