Działania Kierownictwa Osiedla:

W budynku na os. Rusa 11 kontynuowany jest remont pionów wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji zgodnie z przewidzianym harmonogramem. W marcu zakończono drugi pion mieszkaniowy. W budynku os. Rusa 121-138 od początku roku trwa wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji na odcinku os. Rusa 123-126. Zakończono właśnie wymianę zamków do szafek elektrycznych i szachtów gazowych w budynkach 101-114 i 115-119.

Trwa budowa przyłącza centralnego ogrzewania do pawilonu handlowo-usługowego os. Rusa 54, zakończony właśnie został etap prac sieciowych.

Rozpoczęto też formalne przygotowania do dalszych prac przewidzianych do realizacji w roku bieżącym, tj. wyłoniono i zawarto umowy na wymianę stolarki okiennej, przeglądu wentylacji i gazu, trwała procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawców wymiany dźwigów w wejściach os. Rusa 137-138 oraz remontu balkonów wejść os. Rusa 7-8 i 15-16.

Na terenie os. Rusa prowadzone są cykliczne wiosenne działania. Prowadzone są przeglądy i prace konserwacyjne oraz porządkowanie placów zabaw. Sprzątane są chodniki i alejki osiedlowe z piasku nagromadzonego podczas ich zimowego utrzymania. Ponadto porządkowane były tereny zielone, w tym rabaty w obrębach budynków, cięte krzewy, aby przygotować zieleń do kolejnego sezonu wegetacyjnego. Przygotowano teren i przesadzono krzewy, aby nie ucierpiały w trakcie planowanego remontu balkonów os. Rusa 7-8.

Działania Rady Osiedla:

Członkowie Rady Osiedla Rusa w marcu podjęli szereg spotkań formalnych związanych z realizowanymi i planowanymi remontami. Ponadto 9 marca br. odbyło się posiedzenie Rady, na którym omawiane były między innymi sprawy bieżące, system funkcjonowania odbioru odpadów i naliczania opłat w odniesieniu do lokali użytkowych oraz omawiano temat zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne. Ponadto omawiano tematy planowanych plac remontowych, zagadnień związanych z fotowoltaiką oraz uchwałą krajobrazową.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla Rusa ustalono na 20 kwietnia br.