Działania Kierownictwa Osiedla:

W marcu br. dokonywano bieżących remontów na osiedlu, z czego najważniejsze to:

  • naprawy usterek w nawierzchniach chodników po sezonie zimowym,
  • naprawa siatki ogrodzeniowej na parkingu,
  • usuwanie skutków wandalizmu,
  • realizacja bieżących problemów zgłaszanych przez mieszkańców, np. regulacja okien, przeciekający dach, problemy z kanalizacją.

Realizowane były przetargi na remont balkonów na os. Tysiąclecia 14 i na wymianę dźwigów na os. Tysiąclecia 7 i 4. Rozpoczęto procedury przetargowe dotyczące: wymiany okien na osiedlu, wymiany zaworów gazowych na os. Tysiąclecia 16-25 , 33-42 i roczny przegląd instalacji gazowo-wentylacyjnej.

Zlecono zasypanie bocznego wejścia do piwnicy przy os. Tysiąclecia 9 w celu zwiększenia termoizolacyjności budynku.

Obecnie trwają roczne przeglądy okresowe stanu technicznego budynków i placów zabaw.

Pojawiły się nowe nasadzenia wokół bloku os Tysiąclecia 45-54; prowadzono sezonowe cięcie niektórych drzew i krzewów.

Główne plany remontowe Kierownictwa Osiedla na kwiecień:

  • docieplenie trzech pomieszczeń pozsypowych – os. Tysiąclecia 3-14,
  • wymiana nawierzchni wokół budynków os. Tysiąclecia 16-25, 45-54, DK „Jubilat”,
  • modernizacja rozdzielni elektrycznej – os. Tysiąclecia 72,
  • docieplenie przejść pod budynkiem – os. Tysiąclecia 3-14.

Działania Rady Osiedla Tysiąclecia:

Rada Osiedla Tysiąclecia podjęła w marcu uchwały dotyczące wyboru członków komisji przetargowych i wysokości opłaty za energię elektryczną w dodatkowych pomieszczeniach za 2023 r.

Na ostatnim posiedzeniu radni dyskutowali na temat szerszej ochrony traszek żyjących na osiedlu. Zajmowano się problemem zbyt małej liczby miejsc parkingowych i nieprawidłowo parkujących samochodów. Radni informowali o aktach wandalizmu na osiedlu, zwracali też uwagę na konieczność niektórych prac porządkowych, np. przycinania gałęzi, które mogą uszkadzać budynki, wymianę piasku w piaskownicach.

W marcu radni spotkali się też w ramach Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla został wyznaczony na 17 kwietnia br.