Twórcy trendów

PIĄTEK
15:30-16:15

Zespół tańca współczesnego FRT CREW

CZWARTEK
18:15-19:30
PIĄTEK
18:30-20:00

Akro&Break

Piątek 16.45 – 18.00