Samoobrona dla kobiet

Środa 19.15-20.15

Zajęcia plastyczne: DETEKTYWI SZTUKI

Środa 16.30-18.00

Prawo jazdy

Poniedziałek 17.15 – 18.45
Środa 18.30 – 20.00

Gimnastyka TAI-CHI

Środa 17.30 – 19.30

Fitness

Poniedziałek 20.00 – 21.00,
Środa 20.00 – 21.00

Szkółka szachowa (grupy zaawansowane)

Wtorek 17.00 – 18.30
Wtorek 18.30 – 20.00
Środa 17.00 – 18.30
Środa 18.30 – 20.00
Czwartek 17.00 – 18.30
Czwartek 18.30 – 20.00