Mały Karateka dla dzieci w wieku 3-5 lat

Środa 16.45-17.15

Prawo jazdy

Poniedziałek 17.15-18.45
Środa 18.30–20.00

Karate – grupa początkująca dla dzieci od 6 lat

Środa 17.30-18.15

Karate – grupa kontynuująca

Środa 18.30-19.15

Gimnastyka TAI-CHI

Środa 17.30 – 19.30

Fitness

Poniedziałek 20.00–21.00
Środa 20.00–21.00