Zarząd SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu zwraca się do mieszkańców z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z działającymi na osiedlach nieuczciwymi akwizytorami jednej z firm zajmujących się się sprzedażą energii elektrycznej.

W ostatnim czasie do mieszkańców Spółdzielni „pukają” akwizytorzy jednej z firm energetycznych, którzy oferują niższe stawki cenowe za prąd, informując przy tym, że działają na zlecenie obecnego sprzedawcy energii elektrycznej, z której usług korzysta mieszkaniec. Reprezentanci firmy wprowadzają tym samym mieszkańców w błąd oraz działają nieuczciwie. Zwracamy się przede wszystkim do Seniorów oraz osób samotnych, bo niestety to one padają ofiarami opisanych powyżej praktyk, o zachowanie zdrowego rozsądku i bacznej uwagi.