Oferta pracy w Dziale Kultury

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni osobę na stanowisko instruktora ds. kultury

 Zakres obowiązków:

 • inicjowanie i organizowanie oferty kulturalnej (artystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej ) dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
 • planowanie i koordynowanie wydarzeń realizowanych przez Dom Kultury;
 • obsługa dokumentów – prace administracyjno-biurowe;
 • koordynacja lub udział w koordynacji i realizacji projektów grantowych (pisanie i rozliczanie);
 • opracowywanie materiałów promocyjnych;
 • współpraca z innymi domami kultury w Spółdzielni.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne lub artystyczne;
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętności pedagogiczne – dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą;
 • umiejętność diagnozowania potrzeb uczestników wydarzeń;
 • odpowiedzialność i rzetelność oraz wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność;
 • mile widziana znajomość programów graficznych;
 • mile widziane doświadczenie w pisaniu i rozliczaniu projektów grantowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość dokształcania i rozwoju (udział w szkoleniach);
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl lub pocztą: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

CV można złożyć również osobiście w siedzibie Spółdzielni oraz w Domach Kultury.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.


Oferta pracy w Kierownictwie Osiedli Stare Żegrze i Polan

Kierownictwo Osiedli Stare Żegrze i Polan Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisku Samodzielny Księgowy/Samodzielna Księgowa

Zakres obowiązków:

 • zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych;
 • sporządzanie sprawozdawczości z wyników Kierownictwa Osiedla;
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz udział w sporządzaniu deklaracji VAT;
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości;
 • rozliczanie należności i zobowiązań z odbiorcami i dostawcami;
 • nadzór nad gospodarką finansową oraz kasową Kierownictwa Osiedla;
 • aktywny udział w procesie zamknięcia miesiąca/roku w uzgodnieniu z Głównym Księgowym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego min. 3 lata;
 • znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • terminowość i bardzo dobra organizacja pracy;
 • umiejętność kierowania zespołem;
 • komunikatywność oraz wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na cały etat;
 • pakiet opieki medycznej z możliwością rozszerzenia na członków rodziny;
 • dofinansowanie zajęć sportowych – karta Multisport;
 • grupowe ubezpieczenie na życie;
 • atrakcyjny system premiowy;
 • możliwość dokształcania i rozwoju (udział w szkoleniach);
 • szeroki pakiet świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przyjazna atmosfera w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: biuro@osiedlemlodych.pl lub pocztą, a także osobiście na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań.

W CV prosimy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Spółdzielni. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania moich danych osobowych i ich administrowania zamieszczoną na stronie internetowej Spółdzielni www.osiedlemlodych.pl/rodo.