W związku z wyborami członków Rady Nadzorczej SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2017-2020, które odbywały się podczas kolejnych części Walnego Zgromadzenia przedstawiamy jej nowy skład i poszczególnych komisji.

PREZYDIUM RADY:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Włodzimierz Pluta
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zenon Gruszczyński
 3. Sekretarz Rady Nadzorczej – Beata Blicharska
 4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Urszula Dajksler
 5. Przewodniczący Komisji Technicznej – Bogdan Zastawny
 6. Przewodniczący Komisji Statutowo–Regulaminowej – Zbigniew Jenek
 7. Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Mediów – Hanna Czajkowska
 8. Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich i Mieszkaniowych – Jan Nowaczyński


POZOSTALI CZŁONKOWIE:

9. Aldona Brzezińska
10. Janusz Grzelczyk
11. Janusz Kazimierz Kind
12. Anna Kopczyńska
13. Andrzej Kruczkowski
14. Janina Paprzycka
15. Bogusława Piątkowska
16. Anna Staniszewska
17. Piotr Stępczak
18. Henryk Szymański
19. Marek Walczuk
20. Mirosława Wawrzynowska

SKŁADY KOMISJI:

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Urszula Dajksler – Przewodnicząca Komisji
 2. Aldona Brzezińska
 3. Hanna Czajkowska
 4. Zenon Gruszczyński
 5. Zbigniew Jenek
 6. Jan Nowaczyński
 7. Bogusława Piątkowska
 8. Piotr Stępczak
 9. Henryk Szymański
 10. Marek Walczuk
 11. Bogdan Zastawny


KOMISJA TECHNICZNA:

 1. Bogdan Zastawny – Przewodniczący Komisji
 2. Beata Blicharska
 3. Aldona Brzezińska
 4. Zenon Gruszczyński
 5. Janusz Grzelczyk
 6. Zbigniew Jenek
 7. Andrzej Kruczkowski
 8. Janina Paprzycka
 9. Bogusława Piątkowska
 10. Piotr Stępczak
 11. Henryk Szymański
 12. Marek Walczuk
 13. Mirosława Wawrzynowska


KOMISJA STATUTOWO-REGULAMINOWA:

 1. Zbigniew Jenek – Przewodniczący Komisji
 2. Beata Blicharska
 3. Hanna Czajkowska
 4. Janusz Grzelczyk
 5. Andrzej Kruczkowski
 6. Jan Nowaczyński
 7. Janina Paprzycka
 8. Anna Staniszewska
 9. Mirosława Wawrzynowska


KOMISJA DS. KULTURY I MEDIÓW:

 1. Hanna Czajkowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Beata Blicharska
 3. Aldona Brzezińska
 4. Janusz Grzelczyk
 5. Anna Kopczyńska
 6. Jan Nowaczyński
 7. Anna Staniszewska
 8. Henryk Szymański


KOMISJA DS. CZŁONKOWSKICH I MIESZKANIOWYCH:

 1. Jan Nowaczyński – Przewodniczący Komisji
 2. Urszula Dajksler
 3. Anna Kopczyńska
 4. Andrzej Kruczkowski