Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty jest już dostępny tekst jednolity Statutu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu w brzmieniu obejmującym zmiany wprowadzone Uchwałą nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2018 r.

Przypomnijmy, że tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków było dla Spółdzielni szczególnie ważne właśnie w związku z obowiązkiem podjęcia uchwały zmiany Statutu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu, do czego Spółdzielnię zobowiązała nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9 września 2017 roku.