W tym roku Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni odbędzie się od 9 maja do 6 czerwca. Podejmie ono uchwały, m.in. w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok miniony, podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok ubiegły. Po covidowej przerwie członkowie Spółdzielni wybiorą także nową Radę Nadzorczą (na kadencję 2023-2026). Projekty ww. uchwał, listę kandydatów do Rady Nadzorczej oraz wzór pełnomocnictwa publikujemy poniżej.

Sprawozdania i informacje, projekty uchwał oraz informacje o sposobie wykorzystania lub załatwienia wniosków zgłoszonych na częściach Walnego Zgromadzenia w 2019 roku od dzisiaj, 17 kwietnia br. są do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibach Kierownictw Osiedli i Zarządu Spółdzielni (os. Piastowskie 16, pok. 117) w godzinach pracy Spółdzielni. Natomiast z protokołami z lustracji Spółdzielni oraz pismami polustracyjnymi członkowie mogą zapoznać się wyłącznie w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

Porządek obrad znajduje się tutaj.

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok

2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu za 2022 rok

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2022 rok

4. Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na kadencję 2023-2026

5. Informator o kandydatach do Rady Nadzorczej

6. Wzór pełnomocnictwa – Walne Zgromadzenie 2023

7. Terminarz 18 części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu