Działania Kierownictwa Osiedla:

W październiku Kierownictwo Osiedla Orła Białego zorganizowało cztery spotkania z mieszkańcami, których celem było przedstawienie: planowanych remontów na rok 2024 oraz omówienie założeń wprowadzenia strefy parkowania w zasobach SMOM. Spotkania odbyły się w dniach 25-26 października w DK „Na Pięterku”. Frekwencja na każdym spotkaniu wynosiła ok. 50-55 osób. Po każdym z bloków tematycznych mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz zgłoszenia wniosków dotyczących treści spotkania.

Podpisana została umowa z firmą Klinatoora na usługę sprzątania klatek schodowych. Przewidywany termin rozpoczęcia usługi to 6 listopada. Mieszkańcy zostali poinformowani w komunikatach o wstępnym harmonogramie sprzątania.

W budynku na osiedlu Orła Białego 75 zakończono prace związane z wykonaniem przeciwpożarowej instalacji hydrantowej wraz z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. Na bieżąco trwały prace związane z rozruchem instalacji centralnego ogrzewania w związku z rozpoczęciem w połowie września sezonu grzewczego.

Do użytku mieszkańców oddano nową windę na osiedlu Orła Białego 113. Dźwig w wejściu 108 przygotowywany jest do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Jego uruchomienie nastąpi na początku listopada. Równolegle prowadzone były prace związane z wymianą dźwigów w wejściach 62, 90 i 84.

Kontynuowano remont 2 pionów balkonowych wraz z naprawą balustrady w wejściu 119.

W październiku przeprowadzano również przeglądy instalacji elektrycznej oraz przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej. Sprawdzenia potrwają do grudnia br.

Zakończono remont drogi kościelnej na wyznaczonym odcinku. Wykonano malowanie zatoki postojowej uwzględniającej więcej miejsc postojowych niż poprzednio. Rozpoczęto również naprawę nawierzchni drogi przy budynku 89-101 w okolicy wejścia 89.

W zakresie konserwacji zieleni wykonano koszenie traw oraz zabiegi porządkowe związane głównie z grabieniem liści.

Działania Rady Osiedla:

Posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego odbyło się 23 października 2023 r. w salce Rady Osiedla. Na posiedzeniu p.o. Kierownik Osiedla, Agnieszka Soćko omówiła bieżące prace wykonywane na osiedlu.

Członkowie Rady dyskutowali na temat zabezpieczenia wiat śmietnikowych przed osobami spoza osiedla podrzucającymi śmieci oraz zamontowania oświetlenia w altanach. Pilotażowo uzgodniono w bieżącym roku montaż paneli fotowoltaicznych, oświetlenia oraz zamków na elektrozaczepy w pierwszych dwóch altanach śmietnikowych obsługujących budynki wysokie.

Omówiona została tematyka spotkań z mieszkańcami – remonty planowane w roku 2024 oraz  założenia wprowadzenia strefy parkowania w zasobach Spółdzielni.

W toku dyskusji nad sprawami wniesionymi poruszono temat wraków samochodów pozostawianych na parkingach osiedlowych.

Dyżur członków Rady Osiedla odbył się w dniu 2 października. Kolejne planowane są w dniach 6 listopada oraz 4 grudnia.

Następne posiedzenie Rady Osiedla Orła Białego wyznaczono na 27 listopada.