Działania Kierownictwa Osiedla:

Główne prace przeprowadzone na terenie osiedla Tysiąclecia w październiku 2023r.:

  • trwają prace przy docieplaniu przejść pod blokiem 3-14. Prace te mają na celu poprawę właściwości termoizolacyjnych budynku, a w szczególności lokali znajdujących się w przejściu i nad nim – zakończenie prac listopad br.;
  • kontynuowane są docieplenia lokali użytkowych w budynku 3-14 – zakończenie prac listopad br.

Kierownictwo Osiedla informuje, że 20.10.2023 r. oraz 23.10.2023 r. w Domu Kultury „Jubilat” na os. Tysiąclecia 30 odbyły się spotkania z mieszkańcami w celu omówienia strefy płatnego parkowania oraz planowanych remontów na osiedlu w 2024 r.

Podsumowanie spotkań zostanie opublikowane w osobnym artykule.

W październiku wykonano ostatnie koszenie trawników oraz przystąpiono do renowacji terenów zielonych na os. Tysiąclecia.

Działania Rady Osiedla:

9 października br. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Tysiąclecia. Na posiedzeniu radni poruszali tematy związane z funkcjonowaniem osiedla. Ponownie poruszono temat parkowania samochodów osobowych oraz autokarów na os. Tysiąclecia. Omawiano też bieżące problemy społeczne i potrzeby mieszkańców kierowane bezpośrednio radnym lub przy okazji cyklicznych spotkań.

Termin kolejnego posiedzenia Rady Osiedla ustalono na 13 listopada br.