Jakie remonty Kierownictwa Osiedli zaplanowały na 2021 rok? W I części zestawienia przyglądamy się najważniejszym pozycjom remontowym osiedli Dolnego Tarasu Rataj oraz os. Pomet. Szczegóły można poznać kontaktując się z poszczególnymi Kierownictwami Osiedli. II część planów remontowych zostanie opublikowana w jednym z kolejnych wpisów.

Kierownictwo Osiedla Piastowskiego

 1. Wymiana opaski wokół budynku wraz z odnowieniem cokołu budynku – os. Piastowskie 2-4, 5-7, 8-10, 34-35, 43-45, 46-48, 49-51, 52-54, 72-73, 91-93, 94-96, 107-108, 109-110
 2. Wymiana pionów deszczowych – os. Piastowskie 18, 19, 21, 56, 57, 59, 62, 97, 98, 99, 103
 3. Montaż nasad kominowych typu turbowent wraz z dociepleniem kominów wentylacyjnych (30 sztuk łącznie) – os. Piastowskie 2-15, 28-35, 43-54, 66-73, 82-96, 107-114
 4. Termomodernizacja szczytów budynku i zmiana kolorystyki – os. Piastowskie 115
 5. Remont balkonów wraz z wymianą osłon balustrad – os. Piastowskie 115
 6. Modernizacja placu zabaw – os. Piastowskie przy budynku 115
 7. Wymiana instalacji hydrantowej – os. Piastowskie 40
 8. Wymiana wodomierzy – os. Piastowskie 8-15, 18-21, 28-31, 36, 40, 43-54, 56-57, 59-60, 72-73, 88-96, 97-100, 107-108, 113-114, 115

Kierownictwo Osiedli Jagiellońskiego, Oświecenia i Powstań Narodowych

os. Jagiellońskie:

 1. Remont czół, posadzek i sufitów balkonowych oraz malowanie – os. Jagiellońskie 12/13
 2. Podwyższenie balustrad – os. Jagiellońskie 17-18, 19-20
 3. Wymiana instalacji wod-kan i gaz: os. Jagiellońskie 19-20, 67-73, 62-66 i 81-87 (dokończenie prac z 2020 r.)
 4. Wymiana wodomierzy – os. Jagiellońskie 1-26, 31-127
 5. Ocieplenie stropodachu – os. Jagiellońskie 74-80

os. Oświecenia:

 1. Wymiana drzwi do piwnic na ognioodporne – os. Oświecenia 2 – 112
 2. Malowanie klatek schodowych – os. Oświecenia 104-112
 3. Wymiana instalacji elektrycznych WLZ – os. Oświecenia 104-112
 4. Podwyższenie balustrad balkonowych – os. Oświecenia 14-19, 20-25, 29-34, 104-112
 5. Wymiana instalacji wod-kan i gaz – os. Oświecenia 47-52, 35-40 i 41-46 (dokończenie prac z 2020 r.)
 6. Wymiana wodomierzy – os. Oświecenia 2-112
 7. Remont instalacji domofonowej – os. Oświecenia 8-13
 8. Docieplenie stropodachu – os. Oświecenia 2-7

os. Powstań Narodowych:

 1. Malowanie elewacji: os. Powstań Narodowych 3-7
 2. Wymiana podsufitki: os. Powstań Narodowych 1/2
 3. Wymiana instalacji wod-kan, gaz: os. Powstań Narodowych 44-49
 4. Montaż pionów przeciwpożarowych: os. Powstań Narodowych 1/2
 5. Modernizacja dźwigu: os. Powstań Narodowych 37
 6. Remont instalacji domofonowej: os. Powstań Narodowych 3-7
 7. Wymiana wodomierzy: os. Powstań Narodowych 1-61

Kierownictwo Osiedla Pomet

ul. Krańcowa:

 1. Wymiana wodomierzy c.w. – ul. Krańcowa 48-54
 2. Remont instalacji odgromowej – ul. Krańcowa 50
 3. Docieplenie stropów piwnic – ul. Krańcowa 54
 4. Remont balkonów – wg. stanu technicznego

ul. Warszawska:

Remont dachu i instalacji odgromowej – ul. Warszawska 75-79

ul. Konarskiego:

Remont balkonów – ul. Konarskiego 28-34

ul. Nadolnik 2-3:

 1. Wymiana wodomierzy z.w.
 2. Docieplenie stropów piwnic

ul. Darzyborska 1-7:

Remont balkonów


Kierownictwo Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej

os. Armii Krajowej:

 1. Wymiana docieplenia ścian szczytowych wraz z malowaniem elewacji szczytowych i zachodnich budynków – os. Armii Krajowej 102, 105
 2. Remont balkonów – os. Armii Krajowej 102, 105
 3. Wymiana zaworów gazowych – os. Armii Krajowej 108-149
 4. Wymiana wodomierzy – os. Armii Krajowej 102, 108-131
 5. Wymiana poziomej instalacji ciepłej wody – os. Armii Krajowej 31-35, 84-88

os. Bohaterów II Wojny Światowej:

 1. Wymiana docieplenia ścian szczytowych wraz ze zmianą kolorystyki budynku – os. Bohaterów II Wojny Światowej 31-37
 2. Remont balkonów – os. Bohaterów II Wojny Światowej 23-28, 31-37
 3. Wymiana kanalizacji deszczowej – os. Bohaterów II Wojny Światowej 31, 32

os. Rzeczypospolitej:

 1. Wymiana docieplenia ścian szczytowych wraz z malowaniem elewacji szczytowych i zachodnich budynków – os. Rzeczypospolitej 3, 14
 2. Remont balkonów – os. Rzeczypospolitej 3, 14
 3. Wymiana wodomierzy – os. Rzeczypospolitej 3

Ponadto: remonty dźwigów, chodników i domofonów.