Skład Rady Osiedla Pomet na kadencję 2019-2022

  1. Janina Paprzycka – Przewodnicząca Rady Osiedla
  2. Sebastian Kowalik – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
  3. Anna Łangowska – Sekretarz Rady Osiedla
  4. Halina Trela-Kalke – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  5. Jerzy Majchrzak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami
  6. Krzysztof Dobrowolski
  7. Dawid Kafel
  8. Szymon Prożalski

Przedstawiciele Rady Osiedla pełnią dyżur w Klubie „Cybinka” (ul. Warszawska 93/95) w drugi poniedziałek miesiąca w godz. 17.00 – 18.00.